Kada je reč o računovodstvu i knjigovodstvu, ove dve delatnosti najčešće se izjednačavaju, ali ne bez razloga. Ovo je posebno slučaj kod manjih firmi i preduzetnika, kojima je prioritet pre svega ispunjavanje knjigovodstvenih i poreskih obaveza, te ove pojmove koriste ravnopravno i sinonimno. Ipak, iako međustobno uslovljene, ove ekonomske discipline su različite, a samo računovodstvo predstavlja celinu čije je knjigovodstvo sastavni deo.

Šta je knjigovodstvo?

Knjigovodstvo je sastavni deo računovodstva, njegova računska osnova. Ne postoji opšteprihvaćena definicija knjigovodstva, jer se i ono kao i računovodstvo može definisati sa više aspekata. Jedna od definicija knjigovodstva je da je u pitanju metod sakupljanja, klasifikovanja, registrovanja, čuvanja, reklasifikacije i izveštavanja o nastalim ekonomskim promenama na imovini poslovno – računovodstvene celine. Postoje različiti oblici knjigovodstva (prosto i dvojno npr.), te različite knjigovodstvene evidencije (glavna knjiga, dnevnik knjiženja, analitičke evidencije).

Posao jednog knjigovođe je da evidentira sva poslovna dešavanja, odnosno promene, na određeni način. Na taj način svi knjigovodstveni izveštaji služe za planiranje i analizu daljeg poslovanja, jer upravo se na toj dokumentaciji o poslovnim promenama (fakture, ugovori, izvodi) i zasniva vođenje svih računovodstvenih evidencija. Ukratko, može se reći da knjigovođe vode najrazličitije vrste evidencija (obračun zarada zaposlenih, poreskih davanja, bolovanja, putnih naloga, obračun dugovanja dobavljačima i potraživanja od kupaca i sl.).

Šta je računovodstvo?

Kao i kod knjigovodstva, i u ovom slučaju postoji mnogo definicija. Računovodstvo se može definisati kao „veština beleženja, razvrstavanja, skraćenog prikazivanja i interpretiranja u novčanom obliku izraženih poslovnih događaja koji su bar delimično finansijske prirode.” Kao širi pojam, računovodstvo obuhvata prikupljanje, analizu i razvoj informacija o finansijskom stanju organizacije. Čine ga:

• knjigovodstvo,
• računovodstveno planiranje (prikupljanje, obrada i prikazivanje podataka o budućem poslovanju organizacije, radi izrade predračuna i projekcija u vezi sa budućim poslovanjem),
• računovodstvene analize (obezbeđuje realnu procenu mogućeg kretanja i jačinu delovanja poslovnih promena na osnovu njihovih uzroka),
• računovodstvene kontrole (sa stanovišta formalne, računske i materijalne ispravnosti, kako bi se dobvili sigurni, tačni i istiniti računovodsveni izveštaji) i nadzor (kontrola poslovanja sa aspektom na primenu važećih privredno finansijskih propisa) i
• računovodstveno informisanje.

Vrste računovodstva

Računovodstveni proces, pre svega, usmeren je na finansijsko računovodstvo čiji su finalni proizvod finansijski izveštaji. Međutim, posmatrano s aspekta korisnika i s aspekta poslovanja, razlikuju se sledeće vrste računovodstva:
• Finansijsko računovodstvo
• Upravljačko računovodstvo
• Računovodstvo troškova
Finansijsko računovodstvo može se opisati kao „računovodstveni sistem koji obezbeđuje kvantitativne informacije koje su potrebne prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za eksterne korisnike.“
Suprotno tome, upravljačko računovodstvo predstavlja „računovodstveni sistem koji obezbeđuje kvantitativne informacije za menadžere, koje su im potrebne u procesu planiranja i kontrole.“
Računovodstvo troškova obuhvata deo upravljačkog računovodstva i deo finansijskog računovodstva, i u tom kontekstu računovodstvo troškova opisuje kao računovodstveni sistem koji obezbeđuje kvantitativne informacije menadžerima za planiranje i kontrolu, te utvđuje troškove proizvoda.

Osnovni zadatak računovodstva

Osnovni zadatak računovodstva, kao uslužne funkcije preko potrebne za upravljanje kompanijom, jeste prikupljanje i obrada podataka finansijske prirode te prezentovanje tako dobivenih informacija zainteresovanim korisnicima. Informisati korisnike znači predočiti im sve relevantne i istodobno pouzdane računovodstvene informacije u obliku i sadržaju. Te su informacije sadržane u nizu finansijskih izveštaja od kojih temelj čine:
1. Bilans (izveštaj o finansijskom položaju),
2. Račun dobiti i gubitka (izveštaj o dobiti),
3. Izveštaj o promenama kapitala i
4. Izveštaj o novčanim tokovima.
Osim toga, u kontekstu finansijskih izveštaja uobičajeno se razmatraju i beleške uz finansijske izveštaje čija je osnovni zadatak detaljnije objašnjenje sadržaja finansijskog izveštaja.
Dakle, da bi se donele uspešne poslovne odluke, neophodno je prikupljanje finansijskih informacija čime se bavi računovodstvo, a koje se, sa druge strane, bazira na knjigovodstvenim izveštajima i evidencijama. Zbog toga su ova dva pojma u tako tesnoj vezi, ali se, uprkos tome, ne bi trebalo izjednačavati.

 

Računovodstvo - Profesionalno, Efikasno i Jednostavno

Računovodstvo

✔ Računovodstvo koje je ljubazno i prijatno za sarađivanje
✔ Određivanje dokumantacije je brzo i lako
✔ Individualno prilagođena usluga za svakog klijenta (izlazimo u susret raznim zahtevima klijenata)

Računovodstvo-Olivera-Miljkovic-ROTA-Consulting

Sistemska kontrola gde više ljudi različitih poslovnih profila kontroliše izvršenje usluge kod jednog klijenta

Posvećenost svakom klijentu kroz kvalitet usluge i brzinu usluge

Jednostavna i pregledna saradnja

Računovodtsvena firma sa kojemo ćete lepo sarađivati

Registrovani za obavljanje delatnosti računovodstva

Zaposleni koji imaju zvanje ovlašćenog računovođe

30-godišnje iskustvo i postojanje na tržištu

Računovodtsvena firma sa rejtingom poslovanja AAA+

Komunikacija na engleskom jeziku

Zaposleni koji svakodnevno komuniciraju sa klijentima na engleskom jeziku

Lični pristup -Srdačnost, Stručnost, Stabilnost

Izlaženje u susret realnim potrebama klijenata

Organizovana kompanija sa jasnom sektorskom podelom

Definisanje potecijalno problematičnih oblasti poslovanja kod svakog klijenta

Sastanimo se uživo. Pozivamo Vas da nas posetite u našim prostorijama u Beogradu, Mosorska ulica 9 ili zakažite on-line sastanak

Najbolji Odnos Kvaliteta i Cene

Više od 15 godina radimo u programu Microsoft NAV i Pantheon. Poznajemo i imamo iskustvo sa svim njihovim verzijama koje su se menjale tokom godina.

Individualno Krojena Rešenja

Računovodstvo ROTA Consulting 1

Individualno krojena rešenja i individualni pristup stvarnim i realnim potrebama klijenta

Mesečni računovodstveni paušal

Mesečni paušal se formira u skladu sa obimom dokumentacije i kompleknošću posla

Za Proizvodne Firme

Osposobljeni smo za nadzor i vođenje zaliha, materijala, kao i za pravilnu primenu normativa za proizvodnju

Najbolji Odnos
Kvaliteta i Cene

Potvrda kvaliteta kroz zadovoljne kupce – reference. Permanentna edukacija klijenta kako bi mogli na najlakši i najefikasniji način da se snalaze u računovodstvu.

file (1)

Određivanje dokumantacije je brzo i lako

Lak način rukovođenja dokumentacijom – podrazumeva laku predaju dokumentacije kuriru ili na sedištu računovodstva ili elektronski, putem dokument menadžment sistema

REŠENJA

Savetovanje

Potreban Vam je savet?

U poplavi različitih računovodstvenih agencija, izbor pravog računovođe može biti prava noćna mora. Naš tim stručnjaka će se pobrinuti da dobijete sve potrebne informacije za uređenje računovodstvenih obaveza i odgovoriti na sva pitanja sa kojima se susrećete prilikom izbora računovodstva.

Ukoliko Vas interesuju proverene informacije, ukoliko želite brzu, stručnu i jednostavnu saradnju, ukoliko cenite kvalitet i volite da idete u korak sa vremenom, onda ćemo vam svakako izaći u susret.
Ukoliko vam je potreban savet ili pomoć stručnjaka kod izbora računodstva ili poreskog savetovanja onda popunite formular sa svim podacima i pitanjima i pošaljite. Mi ćemo vas kontaktirati ili odgovoriti u najkraćem mogućem roku.
U slučaju da su Vam informacije potrebne odmah, postoji broj telefona na kojem će vam naši stručnjaci rado pomoći i odgovoriti na sva Vaša pitanja: 00381 11 39-10-74, ROTA Consulting tim

Besplatan Savet Sa Stručnjakom

Popunite kontaktni obrazac u koliko želite da se posavetujete sa stručnjakom

Ponosni Smo Na Saradnju Sa Poslovnim Partnerima

Ova Internet stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korišćenjem ovog sajta se slažete sa korišćenjem kolačića (cookies)

Scroll to Top