Izmene-neoporezivog-dela-2022---Rota-consulting

izmena neoporezivog iznosa, smanjenje doprinosa na teret poslodavca, produžetak važnosti olakšica za novozaposlena lica i kvalifikovane novozaposlene

Poštovani već smo ranije pisali o predstojećim promenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje je usvojilo Ministarstvo finansija Republike Srbije i koji se nalaze u pred Skupštinom republike Srbije, na usvajanju, a primenjivaće se od 2022. godine.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

U članu 2. Predloga Zakona je promena neoporezivog iznosa za zarade na RSD 19,300 dinara od 01.01.2022. godine.

U članu 3. Predloga Zakona je produženje olakšica u vezi sa zapošljavanjem nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciji NSZ-a (članovi 21v i 21d Zakona), sa važnošću do kraja 2022. godine.

U članu 6. Predloga Zakona su predviđene olakšice u vezi sa oslobađanjem od plaćanja dela poreza za poslodavce do 30 zaposlenih (i to za zarade isplaćene 2022. godine – 60%; 2023.godine – 50%; 2024.godine – 40% i 2025. godine – 30% na zarade za kvalifikovana novozaposlena lica su produžene do kraja 2025. Godine. Takođe ovim članom je predviđena i mogućnost korišćenja olakšica i za preduzetnike koji se zaposle u periodu od01.januara do 30.aprila 2022. godine po gore navedenim stopama umanjenim za 3 procentna poena (član 21ž Zakona);

U članu 7. Predloga Zakona dodat je novi član Zakona 21 z kojim se predviđa ostvarivanje oslobođenja od plaćanja dela poreza na zarade (70%) novozaposlenih lica zaključno sa decembrom 2024. godine. Novozaposleno lice usmislu ovog člana Zakona je lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 28. februara 2022.godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika samostalnih delatnosti kao preduzetnik, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, a koje jestatus osiguranika zaposlenog, odnosno status osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, a koje je status osiguranika zaposlenog, odnosno status osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član steklo u periodu od 1. marta 2022. godine do 31.decembra 2022. godine zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca iz stava 1. ovog člana ili kod drugog poslodavca i koje ostvaruje mesečnu zaradu veću od RSD 76,500 (član 21z Zakona);

U članu 7. Predloga Zakona dodat je novi član Zakona 21 i kojim se predviđa ostvarivanje oslobođenja od plaćanja dela poreza na zarade (70%) za poslodavca – pravno lice koje u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja istraživanje i razvoj i to za lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje takva lica provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme (u primeni od 01. marta 2022. godine) – (član 21i Zakona);

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

U članu 1. Predloga Zakona je predviđeno da stopa doprinosa koja će se primenjivati od 01. januara 2022. godine bude redukovana sa 25,5% na 25%. Smanjenje se odnosi na doprinose na zaradu nateret poslodavca.

U članu 2. Predloga Zakona je predviđeno produženje olakšica u vezi sa zapošljavanjem nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciji NSZ-a, do kraja 2022. godine.-(ima prava na povraćaj 65% plaćenih doprinosa)

U članu 5. Predloga Zakona predviđena su , kada je reč o zapošljavanju kvalifikovanih novozaposlenih lica za obveznike sa manje od 30 zaposlenih, oslobođenja od plaćanja doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje i to u 2022. godini od 85%; u 2023. godini od 75%; u 2024.godini od 65% i u 2025. godini od 55%. Predviđena je i mogućnost korišćenja olakšica i za preduzetnike koji se zaposle u periodu od 01. Januara do 30. aprila 2022. godine po gore navedenim stopama umanjenim za 3 procentna poena.

U članu 7. Predloga Zakona je dodat je novi član Zakona 45 z kojim se predviđa oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno penziono i invalidsko osiguranje novozaposlenih lica zaključno sa decembrom 2024. godine. Novozaposleno lice u smislu ovog člana Zakona je lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 28.februara 2022. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika samostalnih delatnosti kao preduzetnik, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, a koje je status osiguranika zaposlenog, odnosno status osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član steklo u periodu od 1. marta 2022. godine do 31. Decembra 2022. godine zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca iz stava 1. ovog člana ili kod drugog poslodavca i koje ostvaruje mesečnu zaradu veću od RSD 76,500,

U članu 7. Predloga Zakona je dodat je novi član Zakona 45 žkojim se predviđa oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno penziono i invalidskoosiguranje za poslodavca – pravno licekoje u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavljaistraživanje i razvoj i to za lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje takva lica provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na punoradno vreme (u primeni
od 01. marta 2022. godine).

U Beogradu,29.11.2021. godine

Direktor:
Milorad Zečević

Ova Internet stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korišćenjem ovog sajta se slažete sa korišćenjem kolačića (cookies)

Scroll to Top