Računi troškova

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Nabavka robe i materijala u zemlji

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Uvoz robe i materijala, kalkulacija nabane vrednosti, zavisni troškovi

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Izlazni računi usluga i roba, izvoz robe i usluga, prodaja u tranzitu

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Avansi dati i primljeni

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Evidentiranje računa blagajne i poslovne kartice

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Izvodi dinarski i devizni

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Usaglašavanja stanja sa klijentima

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Višak i manjak robe, kalo rastur, lom

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Analiza i rasknjiženje robe - preračun prometa, pregled trenutne zalihe, KEPU knjiga, inventar robe

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Ova Internet stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korišćenjem ovog sajta se slažete sa korišćenjem kolačića (cookies)

Scroll to Top