Poresko savetovanje pre osnivanja firme, odabir najpovoljnijeg pravnog oblika, poresko planiranje

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Poresko savetovanje u privredi i privrednom pravu

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Praćenje zakonskih promena i pravoremeno informiranje o istima

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Obračun, provera i podnošenje mesečne ili tromesečne PDV prijave

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Priprema i podnošenje godišnje poreske prijave Poreskoj Upravi - PB 1

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Priprema i podnošenje izmenjene poreske prijave zarad umanjenja akontacije poreza na dobit - PB 1

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Izrada i podnošenje izveštaja o stranim investicijama u Srbiji - DI 1

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Priprema i podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - IOSI

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Registracija izdvojenih poslovnih jedinica i skladišta - PEP IPJ

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Priprema i podnošenje poreza na imovinu preduzeća

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Priprema i podnošenje poreza na prenos apsolutnih prava osim nekretnina PPI-4

Upoznajte se načinom funkcionisanjem ROTA Consulting-a i obavljanjem specifične usluge.

Ova Internet stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korišćenjem ovog sajta se slažete sa korišćenjem kolačića (cookies)

Scroll to Top